Změna zákona o stavebním spoření od 01.01.2014

22.01.2014 09:17

Od 1. ledna 2014 dochází ke změně v zákonu o stavebním spoření, konkrétně v § 8 – Smrt účastníka.

Do 31. 12. 2013 platí, že pokud zemře účastník stavebního spoření, smlouvu dědí manžel účastníka, pokud manžel není, jde smlouva do dědického řízení. Dědic tak může mít dvě smlouvy o stavebním spoření.

 

Od 1. 1. 2014 již smlouvu o stavebním spoření nebude možné dědit.


Závazek ze smlouvy o stavebním spoření úmrtím účastníka zaniká, předmětem dědictví budou naspořené prostředky. Podmínka dodržení vázací doby a nenakládání s vkladem pro vyplacení státní podpory se v případě úmrtí neuplatňuje. Do dědictví tak jdou všechny prostředky včetně záloh státní podpory.

 Plné znění § 8:

Smrt účastníka
(1) Závazek ze smlouvy o stavebním spoření zaniká smrtí účastníka a součástí pozůstalosti je pohledávka na výplatu uspořené částky, pohledávka na výplatu záloh státní podpory evidovaných na účtu účastníka a zálohy státní podpory za kalendářní rok, ve kterém účastník zemřel, podle skutečně uspořené částky ke dni smrti účastníka v tomto kalendářním roce. Součástí pozůstalosti jsou i případné dluhy účastníka vyplývající ze stavebního spoření.
(2) Při vyplacení státní podpory z důvodu smrti účastníka se § 12 odst. 2 nepoužije.