Životní a úrazové pojištění

08.02.2013 18:15

Cílem životní pojištění je finanční zajištění blízkých osob (manželka, děti) v případě nenadále životní události jako je smrt, invalidita, úraz a trvalé následky závažné onemocnění. Zejména je vhodné pro živitele rodin, kdy jeho smrtí přijde zbytek rodiny o podstatnou část příjmů. Životní pojištění tak pomůže alespoň částečně vyrovnat tuto ztrátu.

Je samozřejmě možné zajistit se pro takové případy nejen pojištění, ale také spořením, nebo jiným investováním vlastních prostředků.

 

Pojištění má však oproti spoření a jiným formám investování velkou přednost, která spočívá v zabezpečení rodiny nebo blízkých osob hned od počátku na sjednanou pojistnou částku, a to na rozdíl od spoření, u kterého je k dispozici (od počátku) pouze naspořená částka.

 

Některé typy životního pojištění umožňují, aby se klient (resp. pojištěný) zajistil i pro případ invalidity, které zahrnuje zproštění od placení pojistného v případě plného invalidního důchodu a u důchodových produktů životního pojištění případně i výplaty důchodu. Velká výhoda pojištění v této situaci je oproti spoření v tom, že zde existuje možnost pokračovat v pojištění v plném rozsahu bez placení pojistného, zatímco pokračovat v takovéto situaci ve spoření v nezměněné výši by bylo možné s největší pravděpodobností jen s velkými obtížemi.

 

Životní pojištění na sebe váže možnost různých připojištění, která pojistnou ochranu rozšiřují. Vedle výše uvedené invalidity jde o pojištění úrazu, které je sice možné sjednat samostatně jako úrazové pojištění, ale v rámci připojištění je poskytováno za nižší pojistné.

 

Velká výhoda, kterou v sobě nese životní pojištění, je v tom, že pojišťovna, jakmile pojištění akceptuje a nevypoví je v počáteční dvouměsíční lhůtě (pokud taková lhůta byla dohodnuta), nemůže je později již vypovědět např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu pojištěného. Jediná výjimka v nezrušitelnosti je v případě, že pojistník či pojištěný uvede nepravdivé údaje, které se týkaly zdravotního stavu, věku pojištěného či zatají důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu pojištěného.

 

Nabídka v produktech životního pojištění je velmi široká a každý zájemce o pojištění si může vybrat pojištění podle svých potřeb, zájmů a finančních možností. Potřeby a zájmy osob zajímajících se o pojištění se v průběhu života neustále mění. Jiné zájmy má svobodný jedinec, který nepotřebuje zabezpečit rodinu, a jiné má zájemce o pojištění, který se oženil a má děti. 

 

Nastavení pojistky, kobinace rizik a výběr pojišťovny je individuální záležitost, neexistuje optimální pojišťovna, nebo optimální pojistka pro všechny.

Konzultací s našim odborníkem můžete předejít případným budoucím komplikacím při pojistné události.