Varování před nekalými praktikami

20.11.2014 19:43

Sdružení finančních zprostředkovatelé a poradců varuje klienty před možným zneužitím změn v pravidlech pro daňová zvýhodnění životního pojištění

 

Společná tisková zpráva USF ČR a AFIZ, o.s. 3. listopad  2014

 

Od 1. ledna 2015 vstoupí v platnost některá nová pravidla pro daňové zvýhodnění smluv životního pojištění. I nadále bude možné zaplacené pojistné až do výše 12.000,- Kč ročně odečítat od základu daně a/nebo na smlouvu pobírat příspěvek zaměstnavatele až do výše 30.000,- Kč ročně osvobozený od daně z příjmu a od pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Zůstává zachována podmínka, že smlouva musí trvat nejméně 60 měsíců a končit nejdříve v roce, kdy klient dosáhne 60ti let. Ovšem nově musí být ujednáno, že ze smlouvy nelze provádět žádné průběžné výběry, které nejsou pojistným plněním. Díky tomu se produkt stane méně likvidní a event. mimořádný výběr bez povinnosti dodanění je možné provést nejpozději do 31.12.2014. Kdo bude chtít nadále využívat popsaná daňová zvýhodnění, musí počítat s tím, že k vytvořené finanční rezervě se dostane až v roce, kdy mu bude 60 let, nebo o popsané daňové výhody přijde, a to i zpětně.  

Tato významná legislativní změna však může být zneužita nepoctivými prodejci s cílem ukončit stávající smlouvy a nahradit je bezdůvodně novými. V této souvislosti upozorňujeme všechny klienty životního pojištění na následující skutečnosti:

  1. O doplnění nové podmínky do stávajících smluv se postarají přímo pojišťovny, které všechny klienty obešlou písemně příslušnými informacemi. K převedení smlouvy na nové podmínky nebude nutná žádná osobní schůzka.
  2. Změna samotná není důvodem stávající smlouvy ukončovat. Na nové podmínky je bude možné, chcete-li dále využívat daňového zvýhodnění, jednoduše převést.
  3. Nikdo není a nikdy nebude pověřen k jakékoliv „kontrole“ stávajících smluv životního pojištění.

Klientům proto doporučujeme: o svých smlouvách jednejte vždy jen s tím, s kým jste je uzavírali. Případně se svým ověřeným poradcem.