1. Proč Penzijní připojištění? Třetí pilíř

27.09.2012 14:42

Co je Penzijní připojištění, aneb doplňkové penzijní spoření, třetí pilíř

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma spoření, podporovaná státem, která umožňuje zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří.

Samotné penzijní připojištění je zákonem definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijním fondem.


 

Proč je dobré mít Penzijní připojištění?

Hlavním důvodem proč využít penzijního připojištění je riziko nízkého státního důchodu vypláceného v budoucnosti. Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji se dá očekávat snižování státního důchodu, který nepokryje ani základní potřeby občana. Penzijní připojištění by tak mělo být dalším zdrojem pravidelného příjmu v důchodovém věku. Dalším důvodem je to, že je penzijní připojištění nástroj dlouhodobého spoření. Základní myšlenkou je postupné střádání relativně malých finančních obnosů během ekonomicky aktivního života, které se hromadí na osobním účtu klienta. Výše uspořené částky závisí pouze na účastníkovi, protože on si volí výši měsíčního příspěvku, který si měsíčně spoří. Měsíční příspěvek by tedy měl být vyvážený, tzn. že by měl být dostatečně vysoký, aby v budoucnu garantoval dostatečně významný příspěvek do rozpočtu důchodce, ale na druhou stranu by neměl příliš zatěžovat běžný rozpočet klienta.


 

Kdy začít spořit na penzi?

Čím dříve se penzijní pojištění uzavře, tím lépe. Hlavním argumentem pro brzké zahájení plateb je docílený výnos. Díky složenému úročení nastává situace, kdy peníze vydělávají peníze. Znamená to, že se vždy bude úročit celkově uspořená částka, která bude rok od roku vyšší. Pro dosažení přijatelné výše úspor je dobré začít spořit už před třicátým rokem života. Ze začátku mohou být příspěvky nižší, mladší klienti, s postupem pracovní kariéry a růstem příjmů by se měly příspěvky na penzijní připojištění zvyšovat, aby bylo dosaženo dostatečných úspor na osobním účtu klienta.


 

Jakou částku měsičně spořit?

Výše příspěvku odváděného na penzijní připojištění je individuální. Pro ulehčení tohoto problému Vám nastíníme hlavní kritéria, které je potřeba brát v úvahu:

  • současný příjem
  • očekávaný budoucí příjem
  • věk účastníka
  • předpokládaný odchod do starobního důchodu
  • příspěvky třetích osob.