4. Příspěvky účastníků

27.09.2012 15:08

Příspěvky účastníka na Penzijní připojištění

Veškeré prostředky směřují na individuální účet účastníka, na kterém se po celou dobu společně s výnosy z hospodaření penzijního fondu  akumulují, aby se účet v celém objemu při vzniku nároku na dávky  použil k jejich výplatě.

Finanční prostředky na výplatu dávek penzijního připojištění tak mohou pocházet ze dvou složek. Jedná se o zhodnocené příspěvky účastníka a příspěvky třetích osob. Pokud Vám bude přispívat třetí osoba, jste povinni tuto skutečně předem oznámit penzijnímu fondu.

Třetí osobou může být:

  • zaměstnavatel účastníka (na příspěvek placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se neposkytuje státní příspěvek),
  • rodiče, příbuzní,
  • a další.

Výše příspěvků účastníka a jejich změny

Výše příspěvku účastníka na penzijní připojištění se stanovuje za kalendářní měsíc a jeho výše musí být minimálně taková, aby zakládala nárok na státní příspěvek, tedy v současné době je to 100 Kč měsíčně. Účastník nemůže platit příspěvek současně na penzijní připojištění u více penzijních fondů.

Příspěvky se platí do konce kalendářního měsíce, na který se platí. Příspěvek účastníka se považuje za zaplacený do konce kalendářního měsíce, je-li příspěvek do konce kalendářního měsíce připsán na účet penzijního fondu u jeho depozitáře.

Pokud platíte příspěvky dopředu na delší dobu, je třeba je zaplatit do konce prvního kalendářního měsíce tohoto období.

Účastník má právo změnit výši svého příspěvku dle aktuální finanční situaci.  Změna výše příspěvku je možná pouze do budoucna a je třeba ji písemně penzijnímu fondu oznámit. V penzijním plánu může být stanovena lhůta pro tuto změnu, která však nesmí být delší než tři kalendářní měsíce ode dne doručení oznámení o změně výše příspěvku.

Účastník penzijního připojištění může příspěvek na penzijní připojištění:

  • snížit či zvýšit
  • požádat o odklad jeho placení (doba odkladu placení příspěvků, za kterou účastník příspěvky doplatil, se započítává do pojištěné doby) nebo
  • požádat o přerušení jeho placení (doba  přerušení se do pojištěné doby nezapočítává).

 

Spořím méně než 300 Kč   Chci maximální státní příspěvky   Nemám zatím sjednáno Penzijní připojištění