Pojištění majetku a odpovědnosti

08.02.2022 18:15

Pojištění nemovitosti, nebo domácnosti?

Domácností jsou všechny věci, které lze z domu nebo bytu odnést – tedy nábytek, elektronika, osobní věci, cennosti, klenoty apod.. Nemovitostí potom označujeme to, co odnést nejde, tedy zdi, střecha, podlahy atd.. Máme-li tedy vlastní dům, potřebujeme pojistit jak nemovitost, tak i domácnost. Bydlíme-li v bytě např. v paneláku, pak potřebujeme pojištění domácnosti. Jako nemovitost by měl být pojištěný celý dům, kde se na pojištění složí všichni nájemníci či vlastníci bytů.

 

 

 

Pojištění nemovitosti

Pojištění vás pojistí proti škodě způsobené:

 • požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, vichřicí, zemětřesením
 • pádem stromů nebo stožárů
 • sesuvem půdy nebo laviny, zřícením skal nebo zeminy, tíhou sněhu nebo námrazou
 • vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí
 • nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou
 • zkratem nebo přepětím
 • náhodným rozbitím skla
 • odcizení a vandalismus (včetně sprejerství)
 • záplavy a povodně

Co si lze pojistit:

 • Rodinný dům, chatu, chalupu, garáž
 • Bazén, oplocení, studnu, nebo jinou vedlejší stavbu
 • Zahradní architekturu, zahradní jezírka, okrasné stromy...

Pojištění se sjednává na tzv. reprodukční cenu, tj. cena za kterou v případě totální škody znovu postavíte identický objekt. (nepojišťuje se pozemek)

Někdy může být reprodukční ceny vyšší, než cena pořizovací. Objekt by neměl být přepojištěn, ani podpojištěn.

 

 

V případě, že si nevíte rady se stanovením pojistné hodnoty, poradím Vám.

 

Pojištění domácnosti

Pojistění proti škodě způsobené:

 • požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, vichřicí a zemětřesením
 • pádem stromů nebo stožárů, sesuvem půdy nebo laviny
 • zřícením skal nebo zeminy, tíhou sněhu nebo námrazou
 • vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí
 • nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou, zkratem nebo přepětím
 • náhodným rozbitím skla
 • odcizení a vandalismus
 • záplavy a povodně

Doporučená pojistná částka je 4.500 Kč na m2 obývané plochy. Tato suma je spíše takovým vodítkem, pro někoho to může být málo a pro někoho zbytečně moc. Záleží na tom, jak drahé máte vybavení, resp. za jakou částku by jste v případě škody byly schopni domácnost znovu vybavit v identické kvalitě. Samozřejmě nebudete chodit po bazarech, částka musí odpovídat ceně NOVÉ.

V případě krádeže, musí být překonána překážka a sepsán protokol s PČR. Klient už nemusí pojišťovně dokazovat, že odcizenou věc opravdu vlastnil ani dokládat původní účtenky.

 

Pojištění odpovědnosti

V rámci pojištění domácnosti, lze uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, které vás zbaví finančních starostí v případě, že vy nebo osoby, či zvířata žijící s vámi ve společné domácnosti způsobíte škodu třetí osobě. Například pokud vytopíte souseda, v obchodě převrátíte regál se zbožím, srazíte na sjezdovce lyžaře nebo váš pes způsobí dopravní nehodu. I zde však pojištění nekryje úmyslně způsobené škody a škody vzniklé hrubou nedbalostí, škody na vypůjčených věcech či škody způsobené příbuzným v řadě přímé. Hrazení věcných škod se týká pouze na poškození nebo zničení věcí, nikoli její ztrátu. Při způsobené škodě třetí osobě je pojistné plnění poukázáno přímo poškozenému. Rovněž tak jako pojištění majetku, je i pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě důležitá věc.

 

Sleva za každý rok bez pojistné události 5%, až do slevy 20% z ročního pojistného

Na pojištění rozestavěné nemovitosti můžete získat slevu až 45%

 

Pokud máte zájem porovnat s Vaším stávajícím pojištěním, nebo pokud chcete sjednat nové pojištění, neváhejte a kontaktujte mne!

 

 

V případě, že si nevíte rady se stanovením pojistné hodnoty, poradím Vám.