Penzijní plán

10.10.2016 10:10

Spoření na penzi bude hrát v příštích letech stále závažnější roli, a tak bude velmi důležité nejen spořit, ale především zhodnocovat naspořené prostředky.

 

Důchodový systém státu, slouží k zabezpečení obyvatelstva ve stáří. V současnosti, kdy je demografický vývoj velmi „závažným“ (rodí se stále méně dětí), vstupují do diskuse tři pilíře důchodového systému, kterými jsou:

  • první pilíř (průběžný systém financování, založený na solidaritě)
  • druhý pilíř - zrušeno
  • třetí pilíř (soukromé penzijní společnosti, známý jako Penzijní připojištění se státní dotací až 230Kč měsičně)
  • čtvrtý pilíř (vlastní kapitál)

 

 

Něco k prvnímu pilíři, z pohledu investora:

(investoři jsme všichni, pokud odvádíme platby na sociální pojištění)

Výnos 1. pilíře

Výnos je dán tím, co musíme investovat, a tím, co nám investice přinese. Kolik zaplatíme do 1. pilíře a kolik z něho dostaneme?

Jako příklad uvedeme 2 zaměstnance s hrubou mzdou 20 a 25 tisíc Kč. Pracují od 23 let, dnes mají 40 let, do důchodu, podle aktuálních tabulek, půjdou v 66 letech a 4 měsících.
 

 
  

 

Počítáme s tím, že investují částku určenou na výplatu starobních důchodů (4/5 z 28% své hrubé mzdy) při zhodnocení 2% nad inflaci. Za 43 let, ve svých 66 letech, si začnou vybírat částku rovnající se očekávanému důchodu. Aby si vybrali to, co „investovali“, museli by žít do 106 resp. do 112 let. Nedožijí-li se 66 let, ztratí dokonce 100% své „investice“ (týká se asi 20% mužů a 10% žen).

Riziko 1. pilíře

Jak je to s rizikem této „investice“? Změnit se může všechno:

  • výše „vkladu“ - zvýšení sazby sociálního pojištění z 28 % např. na 30 %
  • doba „spoření“ - prodloužení věku odchodu do důchodu
  • výše vybírané částky - snížení náhradového poměru, zpřísnění pravidel pro výplatu důchodů apod

Dalšími nevýhodami jsou:

  • v případě úmrtí před dosažením nároku na čerpání pozůstalí nic nedědí
  • lze čerpat pouze doživotní penzi, ne penzi na dobu určitou nebo jednorázovou výplatu
  • není žádná garance „kladné nuly“ ani garance za „vklady“
  • poplatky = administrativní náklady a náklady na výplatu důchodů
  • riziko státního bankrotu a tím vynucené skokové snížení výše důchodů

Likvidita 1. pilíře

Likvidita je také nízká:

  • čerpat peníze lze až při dosažení státem stanoveného věku, ne dříve
  • placení není možné přerušit (s výjimkou měsíců bez zdanitelných příjmů)
  • nelze z něj vystoupit (lze pouze svou účast v něm omezit z 28% na 25%)
  • nelze vybírat předem, a to ani částečně (neexistuje „výsluhová“ penze)

 

Penzijní připojištění, třetí pilíř

Jak připojištění funguje?

Klienti vkládají své peníze do vybrané penzijní společnosti, často jim přispívá i jejich zaměstnavatel. Navíc je tento systém spoření podporován státem, formou státních příspěvků a daňových úlev. Vybraný penzijní fond peníze spravuje a investuje. Investice jsou sice velmi konzervativní a proto spoření není příliš výnosné, zato je však velmi bezpečné.


Zhodnocení v původních penzijních fondech

Všechny peníze, které jsou součástí celkového vkladu účastníka, tedy jeho vlastní vklad, příspěvek zaměstnavatele a státní příspěvek se ve vybraném penzijním fondu dále zhodnocují. Výnosy penzijních fondů se pohybují okolo 2% p.a. dle typu fondu. 

 

Daňové úlevy a státní dotace

Stát dále podporuje penzijní připojištění státním příspěvkem až 230 Kč měsíčně (až 2 760 Kč ročně) i slevami na daních - lze ušetřit až 1 800 Kč ročně (odečíst si 12 000 Kč od základu daně), při souběhu s životním pojištěním až o 24 tisíc. Při měsíčních příspěvcích 2 000 Kč měsíčně. - od ročního základu daně lze odečíst příspěvky nad 12 000 Kč ročně (1 000 Kč měsíčně) a to až do výše příspěvků 24 000 Kč ročně, což činí výše napsaný maximální odpočet 12 000 Kč.

Z příspěvku zaměstnavatele neplatíte daň z příjmu až do 24 000 Kč vyměřovacího základu

 

Vliv státní podpory na výnosnost Penzijního připojištění

V této tabulce je jasně vidět, jak malý vliv má státní podpora na celkový výnos, pouze 1,1% (výnos z vkladů 2%, celkem průměrný roční výnos 3,1%). Simulován vklad 2.000,- měsíčně po dobu 25 let.

 

Při porovnání výnosů penzijních fondů a indexu růstu spotřebitelských cen zjistíme, že prostředky akumulované v původních penzijních fondech nejsou z pohledu dnešního dne zhodnocovány, tady nepřibývá jich do budoucna, ale jsou v podstatě pouze chráněny před inflací a zdražováním základních produktů spotřebitelského koše.

 

 

Pokud jste ve věku, kdy čas do výběru penzijka je 7 let a více, doporučuji přechod do nového penzijního spoření.

V Doplňkovém penzijním spoření máte možnost volby strategie, krom konzervativní i růstovou a dynamickou. Mladším ročníkům rozhodně doporučuji dynamickou strategii (kombinace akcíí a dluhopisů), která i přes svou kolísavost dosahuje významně vyšších výnosů, než strategie v původním penzijku.

 

 

Pravidelné investování, čtvrtý pilíř

Pro všechny dlouhodobé cíle se dá říci, že se vyplatí investování do dynamičtějších produktů více, než do konzervativních - v dlouhodobém horizontu potřebujeme překonat inflaci, na to se spořícími účty nemáme šanci!

 

Kolik musí spořit/investovat 40letý člověk, který chce mít soukromou rentu 20 tisíc měsíčně od 65 do 85 let věku v závislosti na míře zhodnocování jeho úspor, zobrazuje níže uvedený graf.

 


Graf zobrazuje potřebnou výši měsíčně odkládaných úspor po 25letý horizont při průměrné míře inflace 2,5%. Z toho důvodu vidíme, že je nutné pro dosažení 20leté měsíční renty 20 tisíc Kč odkládat po dokonce delší dobu měsíčně částku 38.660 Kč.

 

Pro dosažení stejného výsledku při zhodnocování přes spořící, či termínované účty jsou nutné stále vysoké pravidelné měsíční investice v řádech 25 – 35 tisíc korun. 

 

 

Řešením je pravidelné investování do otevřených podílových fondů. Z dlouhodobého hlediska jsou akciovéé fondy méně rizikové, než čistě dluhopisové. Např. fondy peněžního trhu jsou nejméně rizikové z hlediska kolísavosti, ale to hlavní riziko je v tom, že ztratíte, protože výnos bude pravděpodobně nižší, než inflace.

Pravidelné investování umožňuje průměrování nákladů, při kterém nemusíte být vůbec investiční guru, a přesto nejvíce nakupujete za nejlevnější ceny, a za ceny vysoké naopak nakupujete méně. To je obecný koncept, který funguje bez ohledu na to, co se zrovna na finančních trzích děje.

Pravidelným investováním, narozdíl od větší jednorázové investice, snižujete riziko, že nakoupíte draze a tratíte.

 

 

Investice se samozřejmě musí řídít investičním profilem klienta, pokud jste velmi konzervativní, neměli by jste si uzavírat dynamické investice, dokud svůj poheld díky informacím nezměníte. Bankovní produkty jsou v dlouhodobém horizontu rizikovější, než investiční, je u nich totiž jisté, že kvůli inflaci na nich proděláte.

Každá investice vykazuje tzv. volatiitu - kolísavost, pokud se investor po poklesu investice poleká a přestane investovat těžko pak dosáhne stanovených cílů, nebo co je horší investici vybere, tím realizuje ztrátu, kterou už není možné dohnat.

Proto by měl mít každý investor všechny informace o chování investic a musí být seznámen se všemi riziky, která z investování plynou. Bohužel např. pojišťovny rádi nabízí investice zabalené do pojištění a prodávají je jako garantované. což samozřejmě není pravda, klienti nesou všechna rizika a navíc platí neúměrné vstupní poplatky včetně zdvojených poplatků za správu investice.

Pokud chcete sledujte vývoj své investice, ale pokud Vás při poklesu napadne, že musíte všechno vybrat, než to "padne", zavolejte svému poradci a proberte to sním. Můžete si tak ušetřit nemalé peníze a zklamání z nedosažení stanovených cílů.

 

 

 

Jakou částku nejlépe pravidelně investovat?

To záleží na Vašich cílech, čeho chcete investováním dosáhnout, o propojení pravidelné investice s dalšími spořícími produkty a navržení měsiční investice by se měl postarat investiční plán.

 

Optimální je stanovit seznam cílů a přiřadit jim priority, po rozboru domácí finanční bilance lze jednoduše s poradcem zpracovat finanční plán. Pokud investujete podle nějakého daného plánu, máte větší šanci, že dojdete do cíle. Je to jako když se vydáte na moře s kompasem a bez kompasu.

 

Ukázka výpočtu renty pro 40 letého člověka

                                 

 

 

 

Přeji Vám ať se neztratíte ve světě financí a Váš finanční plán Vás vždy dovede do cíle

 

 

 

Chcete se o investicích dozvědět více? 

Chcete se stát finančně nezávislým a užívat si rentu?

 

Podívejte se na tuto stránku, kde si můžete kliknutím požádat o příručku přípravy na penzi!