Ne každý má v rodině právníka

04.03.2015 11:13

Když  jsem v roce 2009 odcházel jako zaměstnanec, ze soukromé firmy myslel jsem si, že bude všechno v pořádku. Dle smlouvy mi společnost měla vyplatit odstupné, tak nějak jsem s tím počítal. Společnost na to ovšem měla jiný názor a moji žádost o plnění mi zamítla. Několik měsíců hrála na mrtvého brouka a po urgenci mi přišel dopis, že na odstupné nemám nárok. Prý jsem nedodržel pracovní smlouvu.

Běžná praxe, čekají, že to vzdám. Advokát není levná záležitost, a když je výsledek nejistý, tak tu investici každý nepodstoupí.

Oni to o mě nevěděli.

Co?

To že mám eso v rukávu. Tedy eso, vlastně DAS pojišťovnu právní ochrany. V roce 2008 jsem si ji neprozřetelně sjednal u jejich obchodního zástupce a teď se mi bude hodit!

A hodila. Jedna schůzka s advokátem, doložení podkladů a za dva měsíce jsem měl své peníze na účtu, Hurá! Tenkrát se to hodilo, začal jsem totiž podnikat.

Od té doby mi DAS pomohla ještě několikrát, mnohdy stačilo říct jen zaklínadlo „mám DAS, klidně se s vámi budu soudit“ a bylo vyřešeno.

Za tuto službu jsem platil 380 Kč měsíčně, tedy 4.560 Kč za rok. Není to málo, ale několikrát se mi to vyplatilo. POZOR toto rodinné pojištění dnes stojí 750 Kč měsíčně, tedy 9.000 Kč za rok!

 

Když v roce 2014 přišla pojišťovna AXA s AXA assistance, na trh s pojištěním právní ochrany, jako přímým konkurentem DAS, byl jsem k tomu trochu skeptický. Několik mých kolegů si pojištění sjednalo a já jsem vyčkával na jejich zkušenosti. Do AXA assistance prý dokonce přešli někteří zaměstnanci DAS (neoficiální informace).

 

Letos jsem se konečně rozhodl a na základě zkušeností mých kolegů přešel z DAS k AXA assistance. Nyní má moje rodina nového RODINNÉHO PRÁVNÍKA.

 

A proč Vám to píšu?

Krom pojištění odpovědnosti (to by měl mít každý), patří pojištění právní ochrany mezi základ. S příchodem Nového občanského zákoníku, vnímám toto pojištění jako mnohem důležitější, než před ním.  AXA assistance je navíc oproti konkurenci cenově dostupná. Níže najdete příklady, jak můžete pojištění využít a kolik stojí.

 

 

 

 

Rodinný právník


Advokáti AXA assistance ochrání Vaše práva

 • zkontrolujeme Vám smlouvu ještě před jejím podpisem
 • zajistíme Vám právní zastoupení a uhradíme náklady
 • pomůžeme také členům rodiny

 

Pokaždé, když podepisujete smlouvu, doufáte, že svým podpisem nedáváte druhé straně šanci vás převézt. Doufáte, že smlouva je správně napsaná a že v ní nejsou skryta žádná rizika pro Vás. Doufáte, ale možná si nejste pokaždé jisti…


AXA ASSISTANCE Vám podává pomocnou ruku ve formě Rodinného právníka.

 

                              PROČ JE RODINNÝ PRÁVNÍK TAK POPULÁRNÍ A VÝHODNÝ?

 

 •  non-stop asistenční servis 
 •  široký rozsah služeb; v ceně zahrnuty i znalecké posudky
 •  myslí i na Vaše děti (např. ve sporu o náhradu škody)
 •  za minimální cenu Vám zachrání velké hodnoty (např. Váš dům)
 •  bezkonkurenční cena garantovaná na celou dobu smlouvy
 •  akční sleva 10% při roční platbě

 

   

Mimořádná sleva z ročního pojistného 10% pro všechny!

Pouze 297 Kč měsíčně!

To je cena za právní ochranu Vaší rodiny.

 

Cena platí při ročním placení pojistného.

Zanedbatelná částka ve srovnání ceny za hodinovou práci advokáta.

 

Umím pojištění zařídit levněji, než online sjednání na webových stránkách AXA assistance. Ušetřím Vám tak 396 Kč za každý rok pojištění!

 

  

 

 

Pojištění je možné sjednat i na dálku, po telefonu, nebo přes e-mail. Samozřejmě i osobně, se mnou.

 

 • Rodinný právník je pojištění právní ochrany určené ke krytí případných rizik spojených s běžným občanským životem a provozem motorového vozidla.
 • Pojištěný je fyzická osoba uvedená na pojistné smlouvě a dále manžel/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka pojištěného a jeho děti do 26 let za předpokladu, že s pojištěným žijí ve společné domácnosti.
 • Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, pojistné období je jeden rok.

 

RODINNÝ PRÁVNÍK - ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Limit pojistného plnění na PU 500 000 Kč
Územní účinnost ČR Zahraničí
Pojistné nebezpečí
Právní ochrana spojená s občanským životem
Spor o náhradu škody ANO ANO
Spotřebitelské spory - reklamace ANO NE
Spory ze smluv o úvěru ANO NE
Spory s dodavateli služeb ANO NE
Spory o dědictví ANO NE
Pracovně-právní spory ANO NE
Spory související s koupí domu nebo bytu ANO NE
Sousedské spory ANO NE
Nájemní spory ANO NE
Spory z pojištění ANO NE
Trestní řízení ANO NE
Správní řízení ANO NE
Právní ochrana spojená s provozem motorového vozidla
Správní řízení po dopravní nehodě ANO ANO
Trestní řízení po dopravní nehodě vozidla ANO ANO
Trestní nebo správní řízení související s provozem vozidla ANO ANO
Škoda na pojištěném vozidle - nárok na náhradu škody ANO ANO
Spor z jiného pojištění pojištěného vozidla ANO ANO
Oprava vozidla - spor s opravnou pojištěného vozidla ANO ANO
Spor z jiných závazkových vztahů spojených s pojištěným vozidlem ANO ANO
Spor se stanicí technické kontroly (pouze vozidla ve vlastnictví pojištěných osob) ANO NE
Spor o parkovací místo, garáž či stání pojištěného vozidla ANO ANO
 
ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Telefonické právní poradenství
Jakýkoli právní dotaz z okruhů vymezených tímto pojistným programem
Vyhledání příslušného formuláře a pomoc při jeho vyplnění a odeslání
Telefonické tlumočení
Asistence při uzavírání smlouvy
Posouzení ustanovení smlouvy
Limit na jednu událost (jedno posouzení) 5 000 Kč
Roční limit na všechny události (posouzení) a všechny pojištěné osoby 15 000 Kč
Právní asistence
Mimosoudní řízení - civilní spor
Základní informace o právech a povinnostech pojištěného
Analýza podkladů ke sporu pojištěného
Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným
Mediace - pokus sblížení postojů stran sporu
Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup
Vyhotovení znaleckého posudku
Řešení sporu - zajištění právního zastoupení pojištěného
Návrh na smír - poslední jednání s protistranou
Soudní řízení 1. instance - civilní spor
Základní informace o procesních možnostech pojištěného
Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce
Úhrada správních, soudních poplatků, cestovného a ostatních poplatků podle VPP-PO
Posouzení soudního rozhodnutí - 1. instance
Informace o opravných prostředcích
Soudní řízení 2. instance - civilní spor
Zajištění právního zastoupení Pojištěného při uplatnění opravného prostředku
Podání opravného prostředku u příslušného soudu
Posouzení soudního rozhodnutí 2. instance
Informace o dalších opravných prostředcích
Trestní, správní, rozhodčí a přestupkové řízení
Základní informace o právech a povinnostech Pojištěného
Sledování průběhu řízení
Právní zastoupení Pojištěného ve věci, zajištění znaleckého posudku
Úhrada správních, soudních poplatků, cestovného a ostatních poplatků dle VPP a ZPP
Zajištění svědků a jejich svědectví
Posouzení rozhodnutí v rámci přestupkového nebo správního řízení
Prověření zákonnosti udělené sankce, zadržení či vazby
Informace o průběhu řízení, návrh na další postup a opravné prostředky

 

 

Více o pojištění, pojistné podmínky, podmínky sjednání na dálku.

VPP_pojistne_podminky.pdf (100567)

Podminky_Sjednani_Dalka.pdf (193526)

Produktova-karta.pdf (694645)

Pojištění je možné sjednat i na dálku, po telefonu, nebo přes e-mail. Samozřejmě i osobně, se mnou.

 

Jindřich Benda