Finanční plánování

02.09.2012 00:07

Co potřebujete o klientovi vědět, než se pustíte do finančního plánu:

 • Znalost všech klientových produktů, smluv a jejich obchodních/ pojistných podmínek
 • přehled o současné finanční situaci klienta - příjmy z hlavní a vedlejší činnosti, důchody, dávky, pronájmy,  renty....
 • přehled o finančních rezervách klienta - kde, kolik, za jakých podmínek a na co je chce použít v případě potřeby.
 • přehled o všech výdajích klienta - životní náklady, leasingy, půjčky, spoření, investice, výživné...
 • přehled o závazcích klienta - dlužník, přistupitel, ručitel, spoludlužník, SJM, spoluvlastníctví...
 • přehled o přáních a cílech klienta včetně toho, jak chce řešit, kdy a zda na to má připravené finance.
 • znalost klientových priorit - co upřednostňuje, z čeho má obavy, co je pro něj nejdůležitější a na čem mu záleží.
 • jaký je klientův investiční profil - zda je konzervativní, nebo mu je bližší dynamická strategie investování.
 • znalost klientova okolí - rodina, možnosti doporučení, zkušenosti kolegů...
 • názor klienta na pojistné produkty, možnosti úvěru, zajištění na stáří, role státního důchodu...
 • způsoby jakými klient pracuje s možností snížit daňové zatížení, jeho pohled na tuto problematiku.
 • co je pro klienta standard a jak si jej chce zachovat v případě nenadálé události, nebo při odchodu do důchodu.