D - Návrh finančního plánu

02.09.2012 21:22

KOSTRA DLOHODOBÉHO FINANČNÍHO PLÁNU

 • produkty jsou vtaženy ke konkrétním cílům a požadavkům klienta
 • obsahuje shrnutí současné finanční situace klienta a jeho představy do budoucna
 • vysvětluje užitky jednotlivých kroků, smě ke splnění cíle a co z toho bude klint mít
 • obsahuje krátkodobou rezervu ve výši 3-6 měsíčních výdajů klienta
 • obsahuje střednědobou rezervu
 • obsahuje dlouhodobou rezervu
 • ošetřuje rizika, která ohrožují splnění cílů
 • obsahuje zajištění pro případ nenadálé změny životní situace
 • obsahuje konkrétní kroky, které směřují ke splnění cílů
 • obsahuje časový návrh jednotlivých kroků a termíny jejich splnění
 • obsahuje rozpis jednotlivých plateb, data jejich zahájení i ukončení
 • zohledňuje poměr rizika x likvidity a výnosu u jednotlivých produktů