5. Státní příspěvek

27.09.2012 15:22

Státní příspěvek

Ze státního rozpočtu se poskytují ve prospěch účastníků penzijního připojištění státní příspěvky. Ty jsou na konto účastníka připisovány automaticky za každý řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek. Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc závisí na výši příspěvku účastníka

 

 

         PŘÍSPĚVEK ÚČASNTNÍKA                      STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK DO KONCE ROKU 2012

100 - 199

50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč

200 - 299

90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč

300 - 399

120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč

400 - 499

140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč

500 a více

150 Kč

 

Maximální státní příspěvek tedy klient obdrží, když příspěvek činí 500 Kč měsíčně. Pokud účastník platí příspěvek za delší období než kalendářní měsíc, stanoví se výše státního příspěvku podle průměrné měsíční výše připadající na toto období.

Peníze, které na účet u penzijní fondu  účastníci vloží, jsou fondem dále investovány. Pravidla investování určuje zákon a navíc podléhají státnímu dozoru. Peníze účastníka se tedy zhodnotí i o podíl na zisku penzijního fondu.

 

Výnosy z hospodaření nepřipadnou účastníku v plné výši. Alespoň 5 % zisku je určeno na tvorbu  rezervního fondu a až 10 % zisku je rozděleno na základě rozhodnutí valné hromady penzijního fondu. Část zisku mohou proto odčerpat akcionáři v podobě dividendy.

 

Spořím méně než 300 Kč   Chci maximální státní příspěvky   Nemám zatím sjednáno Penzijní připojištění